O spoločnosti

Spoločnosť FIDUCIA pôsobí v oblasti poradenských a konzultačných služieb od r. 1997. Disponujeme špecialistami so širokou pôsobnosťou a kvalifikovaným odborným zázemím. Zameriavame sa na riešenia kľúčových životných otázok každého z nás. Sú to práca a bývanie.

Prostredníctvom našich dcérskych spoločností zabezpečujeme komplexný personálny, realitný a právny servis ako pre spoločnosti, tak i pre individuálnych klientov. Svojim charakterom ide o prvú a jedinečnú myšlienku prepojenia personálnych a realitných služieb na slovenskom trhu. Naše referencie sú zrkadlom našej práce.

Slovo FIDUCIA (lat.) znamená v preklade dôvera a v našej práci reprezentuje kvalitu vzťahu k človeku – ku klientovi. Od začiatku pôsobenia našej spoločnosti kladieme dôraz na kvalitu služieb a komplexnosť poskytovaného servisu.

JUDr. Stanislav Jakubčík
PhDr. Eva Jakubčíková

Copyright © 2011 RkFiducia. Všetky práva vyhradené. Redakčný systém RealSoft Top #1. Nehnuteľnosti, reality