Služby pre zákazníkov

Naša realitná kancelária zabezpečuje kompletné služby pre klientov spojené s predajom, kúpou a prenájmom všetkých druhov nehnuteľností:

 • kompletný servis pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností
 • právne a poradenské služby v réžii vlastnej advokátskej kancelárie 
 • asistencia pri zabezpečení hypotekárnych úverov
 • pomoc pri komunikácii s Katastrálnym úradom
 • oceňovanie a znalecké posudky nehnuteľností
 • starostlivosť o zverené nehnuteľnosti
 • marketingové aktivity
 • účasť makléra pri odovzdávaní nehnuteľnosti
 • vyjednávanie obchodných podmienok 
 • zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov

Pre našich klientov zabezpečíme aj tieto doplnkové služby :

 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • energetický certifikát
 • geodetické práce

Realitná kancelária Fiducia reality, spol. s r.o. sa taktiež zaoberá dobrovoľnými  dražbami v súvislosti s ktorými poskytuje tieto služby:

 • zabezpečovanie priebehu samotnej dražby
 • poskytovanie priestorov pre samotnú dražbu
 • marketingové aktivity
 • notárske služby
 • právne poradenstvo súvisiace s dražbami 
 • zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov pre realizáciu dražby

Dražba predstavuje stále viac populárnejšiu možnosť ako predať svoju nehnuteľnosť a získať za ňu adekvátne finančné prostriedky. Veľkou výhodou dobrovoľných dražieb je pomerne krátka doba za ktorú je predmet dražby vydražený a prevedený do vlastníctva nového majiteľa. Ďalšou z výhod je to, že každý účastník dražby musí zložiť dražobnú zábezpeku, ktorá slúži na pokrytie nákladov na dražbu v prípade jej zmarenia, pričom po skončení dražby sa táto zábezpeka vracia všetkým, ktorí dražený predmet nevydražili.

Copyright © 2011 RkFiducia. Všetky práva vyhradené. Redakčný systém RealSoft Top #1. Nehnuteľnosti, reality